פרטי קורס

88896 קולוקויום בתורת ההצגות
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 01/02/2017

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    קולוקויום   קבוצה 01  פרופ' אנדריי רזניקוב
פרופ' סטוארט מרגוליס
שעות לימוד:סמסטר א: 2
ניקוד:0  שעות שכ"ל:0  
סמסטר א,יום ג: 16:00 - 18:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא  
    קולוקויום   קבוצה 02  ד"ר שפרה רייף
פרופ' סטוארט מרגוליס
שעות לימוד:סמסטר ב: 2
ניקוד:0  שעות שכ"ל:0  
סמסטר ב,יום ג: 16:00 - 18:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא