פרטי קורס

88900 שיטות מתמטיות למשוואות דיפרנציאליות
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

מקורסי הליבה לתואר שני במתמטיקה תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 20/07/2016

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
פרופ' יקר קנאי
שעות לימוד:סמסטר א: 3
ניקוד:1.5  שעות שכ"ל:1.5  
סמסטר א,יום ו: 10:00 - 13:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא