פרטי קורס

88962 הסתברות ותהליכים סטוכסטיים
שנה: תשע"ז    הצג מידע לשנת תשע"ו

מקורסי הליבה לתואר שני במתמטיקה תואר: מתקדם

עודכן לאחרונה ב 24/07/2016

מדעים מדוייקים / מתמטיקה

    הרצאה   קבוצה 01  
  בחינות
ד"ר גדעון עמיר
שעות לימוד:סמסטר א: 3
ניקוד:1.5  שעות שכ"ל:1.5  
סמסטר א,יום ב: 13:00 - 16:00, בניין טרם נקבע בניין

סילבוס מלא