תוצאות חיפושהדרכה ביבליוגרפית      תנאי כניסה "לסמינריון"
יסודות הלשון והתחביר במקרא     
קריאה במקרא בהיבט לשוני     
מבוא למקרא      תנאי כניסה לסמינריון
מבוא למחקר המקראי      לחייבי השלמות לתואר שני
הספרות המקראית לסוגיה     
מבוא לפרשנות היהודית לדורותיה     
ארמית מקראית     
תרגומים ארמיים     
THE FUGITIVE HERO IN THE BIBLE AND THE ANCIENT NEAR EAST      קורס באנגלית
MORAL ISSUES IN JEWISH BIBLICAL COMMENTARIES      קורס באנגלית
THE FAMILY IN BIBLICAL LAW AND STORIES      קורס באנגלית
BIBLICAL WOMEN      קורס באנגלית
TESTAMENTS OF THE TWELVE PATRIARCHS      קורס באנגלית
THE BOOK OF JEREMIAH      קורס באנגלית
בחינת בקיאות - חטיבה א'     
בחינת בקיאות - חטיבה ב'     
סיור א'     
סיור ב'     
ספר דברי הימים     
פרשנות פמיניסטית למקרא     
רש"י ורשב"ם     
קריאה בפרשנות ימה"ב לספר במדבר     
ספר בראשית     
ספר ויקרא     
ספר שופטים     
ספר שמואל ב'     
ספר ישעיהו פרקים מ-נ"ה     
יחזקאל ויחסו לא"י ולגלות     
ספר מיכה     
קבצי מזמורים בספר תהלים     
ספר משלי     
ספר קהלת     
ספרות מקראית וספרות כנענית     
פירוש רשב"ם לתורה      קורס מתוקשב
רמב"ן- השקפת עולמו ודרכו הפרשנית      קורס מתוקשב
היבטים פרשניים בטעמים ובמסורה     
השירה המקראית     
מאדם עד אברהם: עיונים בסיפורי הראשית בספר בראשית      קורס מתוקשב
דור ההמשך בספר בראשית: פרשות יצחק, יעקב ויוסף      קורס מתוקשב
עקידת יצחק בפשט, במדרש, בפיוט, בשירה ובאמנות     
פרשנות מלבי"ם למקרא     
רש"ר הירש - עיונים בפרשנותו     
סיפורי ישראל במדבר     
עיון בספר בראשית לאור הפרשנות המסורתית     
תיזה לתואר שני     
בחינת סיום למ"א במסלול ב'     
עבודה שוות ערך לתיזה     
התרגום המיוחס ליונתן על התורה     
ספר עזרא     
ספר נחמיה     
צדק חברתי במקרא     
ספר מלכים - היבטים דיאכרוניים וסינכרוניים     
שבעים פנים לתורה: עיון משווה בפרשנות המקרא     
חמש מגילות     
סיפורי אליהו ואלישע     
מחזור סיפורי אברהם     
הקינה במקרא ובספרות המסופוטמית     
תלמידי רש"י: רשב"ם, ר"י קרא, ר"י בכור שור     
יישומי מחשב בחקר המקרא     
"ליישב מדרשו של מקרא": גישות שונות למורשת המדרשית בימה"ב     
תורת הקוראים והסיפור במקרא     
הממלכה המאוחדת: היסטוריה והיסטוריוגרפיה     
קולקויום לתלמידי מחקר     
קולוקויום מחלקתי     
עבודת דוקטור