תוצאות חיפושסייבר     
כלכלת מידע     
מדיה חברתית ,ניהול תכנים מיתוג ומיצוב באינטרנט בעידן ה2- ווב     
ווב 2 ומדיה חברתית     
מספר משתמש - לימודי מידע     
מערכות ניהול תוכן בקוד פתוח     
ניהול מערכות מידע      תואר ראשון
אינטרנט ועסקים     
תכנון מבוסס משתמש     
תכנות ב'- יישומונים ניידים     
מבנה נתונים, ניתוח ואחזור מידע     
אחזור מידע מתקדם ברשת האינטרנט     
יישומי ווב ופתוח מנשקי ווב דינמיים     
אלגוריתמיקה 1     
ביג דאטה     
יסודות התכנות-צד לקוח     
מבוא למדע המידע     
מבוא לאיתור ומיומנויות מידע     
קורס בסיסי בשיטות המיון העשרוניות     
ארגון מידע - מערכות קטלוג     
אחזור מידע     
מאגרי מידע במדעי החברה     
התנהגות ארגונית-תואר ראשון     
היבטים פסכולוגיים ברשתות חברתיות     
מבוא לניהול נתונים (ב.א)     
מבוא לבניית אתרים באינטרנט     
אינטרנט למתקדמים     
מבוא למסדי נתונים     
ארגון מידע     
חידושים וטכנולוגיות סמנטיות ברשת האינטרנט     
תקשורת מחשבים ובטיחות מידע-סמינריון     
אורינות מידע     
מרכז מידע במוסדות להשכלה גבוהה     
האדם הדיגיטלי- סמינריון     
תיזה לתואר שני     
יצוג מידע דיגיטלי ובניית אתרים     
הפסיכולוגיה של האינטרנט     
מפתוח     
מודיעין עסקי     
טכניקות חיפוש מתקדמות באחזור מידע מקוון     
מקורות מידע מדעי וטכנולוגי     
מידע גיאוגרפי     
מבוא למסדי נתונים 2     
סדנא למולטימדיה     
קנין רוחני     
נתוח מערכות      תואר שני
כתיבה דיגטלית אפקטיבית     
תקשורת מדעית     
אינפואתיקה-וחוק בחברת המידע     
ניהול ידע בארגונים     
מאגרי מידע במדעי החיים והרפואה     
תכנות ויזואלי - מתקדם     
תכנון ופיתוח בסביבת האינטרנט     
מבוא לתכנות - פייטון     
מערכות לאחזור מידע     
תכנון ועיצוב מכוון משתמש     
הרשת הסמנטית     
אלגוריתמיקה 2     
מערכות ניהול ספריה     
הערכת מדע     
מיון     
פלטפורמות דיגיטליות לניהול ידע     
ארגון וניהול מידע- קיטלוג     
ניהול ספריות ומרכזי מידע     
בביליותרפיה רפואית בספריות בתי חולים ומוסדות שיקום     
ביבליותרפיה והגיל השלישי     
מערכות לתיעוד מידע     
מידע חברתי     
כיווני מחקר באינטרנט     
מדיה חברתית     
הדרכת כתיבת תיזה     
סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמים     
מבוא למדע המידע- השלמה     
אחזור מידע באינטרנט      השלמות
ארגון מידע     
חיפושי מידע מקוונים     
התנהגות ארגונית     
שיווק שרותי מידע     
מחקר איכותני     
סביבת היעץ:מקורות והערכת מידע     
מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר     
הדרכה מחקרית לתלמידי התואר השלישי     
עבודה שוות ערך לתיזה     
עבודת דוקטור