תוצאות חיפושמספר משתמש - המחלקה לצרפתית     
מבוא לתרבות צרפתית 1 (מימי הביניים עד המהפכה) - בעברית      בעברית
צרפתית למתחילים      חובה למתמחים בתרבות צרפת בעברית- מסלולי דו-ראשי
צרפתית למתקדמים א'      חובה למתמחים בתרבות צרפת בעברית- מסלולי דו- ראשי
צרפתית למתקדמים ב'      חובה למתמחים בתרבות צרפת בעברית - מסלולי דו-ראשי
בצרפתית - דקדוק 1 (המשפט הפשוט: מורפולוגיה, תחביר וסמנטיקה)      בצרפתית - חובה במסלול שפה וספרות צרפתית
הבעה בכתב ובעל פה 1      חובה לתלמידי קורס צרפתית למתחילים
בצרפתית - הבעה בכתב ובעל פה 2      מסלול שפה וספרות- לא פרנקופונים
בצרפתית- הבעה בכתב ובעל פה 3      מסלול שפה וספרות- לא פרנקופונים
בצרפתית - הבעה בכתב ובעל פה 4      מסלול שפה וספרות - לא פרנקופונים
בצרפתית - שיפור מיומנויות שפה - א'     
בצרפתית - שיפור מיומנויות שפה -ב'     
קריאה מודרכת- נאומים נבחרים בתרבות הצרפתית במאות ה21-20- (2)      בעברית - חובה בכל המסלולים
נאומים נבחרים בתרבות הצרפתית במאות 19-18 (1)      סמסטר א'
בצרפתית - אלימות ומלחמה בספרות ובעדויות מדרום הסהרה באפריקה      סמסטר א'
בצרפתית - ג'נוסייד ברואנדה - בספרות ובעדויות מדרום הסהרהבאפריקה      סמסטר ב'
בצרפתית - התאוריה הביקורתית הצרפתית: יצירות מפתח 1975-1947      סמסטר א'
שפה וחברה - צרפת (1)      סמסטר א'
שפה וחברה - צרפת (2)      סמסטר ב'
בחינה בעל פה - חובה      לפרנקופונים החל משנה ב'- ללא פרנק. בשנה ג'
בצרפתית -שיח על הזהות היהודית בצרפת, 1963-1945 (1)      סמסטר א'
בצרפתית- שיח על הזהות היהודית בצרפת, 1981-1963 (2)      סמסטר ב'
בצרפתית - פולמוסים בספרות במאות 18 ו19- (1)      סמסטר א'
בצרפתית - תולדות צרפת בראי האומנות : הוקרה או מחלוקת      קורס סמסטריאלי
בצרפתית - פולמוסים בספרות המאה ה20- ו 221-)      סמסטר ב'
נאומים נבחרים בספרות הצרפתית במאות 18 - 21      סמינריון (שילוב של קורס 43-291 + 43-281)
בצרפתית-אלימות מלחמה וג'נוסייד בספרות ובעדויות בצרפתית מדר' הסהרה      סמינריון (שילוב של קורס 43-293 + 43-294)
בצרפתית - פולמוסים בספרות המאות 18 - 21      סמינריון (שילוב קורס 43-350 + 43-361)
בצרפתית- תולדות תרבות צרפת מבעד למיתוסים ולאמנות      סמינריון (שילוב קורס 43-842 + 43+351)
ספר התמונות בתרבות הצרפתית במאה ה20- ודמות הסופר בספרות הצרפ'      סמינריון (שילוב קורס 43-819 + 43-820)
יסודות בניתוח ריטורי - בעברית     
בצרפתית- שיח על הזהות היהודית בצרפת, 1945 1981-      סמינריון(שילוב קורס 43-322 + 43-324)
שפה וחברה - צרפת      סמינריון (שילוב קורס 43-305 + 43-306)
מבוא לספרות צרפתית 1 (מימיה"ב ועד המהפכה) - בעברית      בעברית
בצרפתית - מדוע הקומדיה הזאת? התאטרון הנסיוני של סמואל בקט      קורס סמסטריאלי
בחינה ביבליוגרפית ל-מ.א      בחינה בע"פ
תיזה לתואר שני     
ספר התמונות בתרבות הצרפתית במאה ה20-      קורס סמסטריאלי בעברית
דמות הסופר בספרות הצרפתית      קורס סמסטריאלי בעברית
לכתוב את הגוף הכואב:ממישל מונטיין עד קלוד סימון      בעברית
בצרפתית - נובלות צרפתיות ואוקסיטניות - אחי השמחה ואחיות העונג     
גברים וגבריות בספרות הצרפתית מסוף ימיה"ב עד המאה ה19-      בעברית
בצרפתית - מיתוסים וסטריאוטיפים מול המציאות הצרפתית      קורס סמסטריאלי
סיור וירטואלי בצרפת - בעברית     
אמנות הגסטרונומיה הצרפתית - בעברית      קורס מתוקשב מלא
עבודת דוקטור