תוצאות חיפושיוונית למתחילים א'      חובה שנה א' במסלול יוונית
יוונית למתחילים ב'      חובה שנה א' במסלול יוונית
לטינית למתחילים א'      חובה שנה א' מסלול לטינית
לטינית למתחילים ב'      חובה שנה א', מסלול לטינית
טקסטים קלים ביוונית תשע"ז     
טקסטים קלים בלטינית תשע"ז     
שירה אפית יוונית שפת מקור     
נואמים יוונית:ליסאס בשפת המקור     
טרגדיה יוונית בשפת המקור     
וירגיליוס - במקור     
אובידיוס במקור     
ליוויוס במקור     
דת ופולחן ביוון העתיקה     
צחוקים ברומא-הקומדיות של פלאוטוס     
ארץ ישראל בעיני היוונים והרומאים     
חוק וחברה ברומי     
תולדות הפילוסופיה העתיקה     
פילוסופית יון העתיקה     
פילוסופית יוון העתיקה- ידע ויושר     
טרגדיה וקומדיה יוונית סמינריון     
אלים, אלות והתקבלותם בעולם המודרני סמינריון     
מלחמות ומאבקים ברומא (ליוויוס וסלוסטיוס בתרגום)     
שירי גיבורים ושינויי צורה ברומא(ורגיליוס ואובידיוס בתרגום)     
קריאת טקסטים בפילוסופיה העתיקה     
תיזה לתואר שני     
בחינת גמר לתואר שני מסלול ב'     
עבודת דוקטור