תוצאות חיפושכימיה כללית א'     
כימיה אי אורגנית א'     
כימיה כללית ב'     
מבוא לכימיה אורגנית     
מעבדה בכימיה כללית ואנליטית א'     
מעבדה בכימיה כללית ואנליטית ב'     
מעבדה בכימיה אנליטית      המעבדה תנתן בהיקף של 4 שעות כל שבועיים
מתמטיקה לכימאים א'     
מתימטיקה לכימאים ב'     
פיסיקה כללית לכימאים א'     
פיסיקה כללית לכימאים ב'     
מעבדה בפיסיקה לכימאים     
מבוא למחשבים בכימיה     
שעות מחלקה      זמן שמור לפעילות המחלקה - שנה א'
כימיה אורגנית א'     
כימיה אורגנית ב'     
מעבדה בכימיה אורגנית א'     
מעבדה בכימיה אורגנית לביופיסיקה     
כימיה פיזיקלית א'     
כימיה פיזיקלית ב'     
מעבדה א בכימיה פיזיקלית     
כימיה אינסטרומנטלית     
סימטריה בכימיה     
מבוא למכניקת הקוונטים א     
ספקטרוסקופיה וקביעת מבנה     
מתמטיקה לכימאים ג'     
ביולוגיה בסיסית לכימאים     
מבוא למחקר     
שעות מחלקה      זמן שמור לפעילויות המחלקה שנה ב'
כימיה אי אורגנית מתקדמת א'      דרישה מוקדמת 84-237
כימיה אי אורגנית מתקדמת ב'     
מעבדה בכימיה אורגנית ב'     
כימיה אורגנית מתקדמת א'     
כימיה אורגנית מתקדמת ב'     
כימיה אורגנית פיסיקלית     
כימיה של מערכות ביולוגיות א     
כימיה של מערכות ביולוגיות ב     
מבוא למכניקת הקוונטים     
מכניקת הקוונטים וספקטרוסקופיה     
כימיה חישובית     
מעבדה בכימיה אורגנית ג' במעבדות מחקר     
מעבדה מתקדמת בכימיה אורגנית      הקורס יתקיים במשך 8 שעות שבועיות בחצי סמסטר.
מעבדה מתקדמת בכימיה פיזיקלית     
מבוא למצב המוצק בכימיה     
מבוא לאנליזה כימית למדעי החומרים     
כימיה תרופתית א'     
כימיה תרופתית ב'     
חילוף חומרים משני     
פרמקולוגיה ומטבוליזם של תרופות     
מעבדה במדע חומרים     
מעבדה במדע החומרים א'     
מעבדה במדע חומרים ב'     
שעות מחלקה      זמן שמור לפעילויות מחלקה - שנה ג'
סמינריון בכימיה אורגנית     
סמינריון כימיה תרופתית     
סמינריון בכימיה פיסיקלית     
סמינריון בכימיה של חומרים     
קולוקויום מחלקתי     
סמינריון בכימיה של החומרים     
סמינריון בכימיה ביו אורגנית     
סמינריון בכימיה פיזיקלית     
תיזה לתואר שני     
כימיה אנליטית מתקדמת     
ארכיאולוגיה מדעית     
הכימיה של חומרי המבנה     
כתיבה ועריכת מאמרים באנגלית     
כימיה אורגנית תעשייתית     
אלקטרוכימיה     
כימיה של קולואידים     
אנליזה של פני השטח - תאוריה ואפליקציה     
ממשקים בין מתכות ומוליכים למחצה     
מקורות כח אלקטרוכימיים     
כימיה סביבתית     
כימיה של ביופולימרים     
פולימרים בכימיה     
קריסטולגרפיה באמצעות XRD     
מצב המוצק בכימיה ב'     
קינטיקה של חומרים 1     
מבוא לננו חומרים     
חשיבה יצירתית במדעי הכימיה וחומרים     
קינטיקה של חומרים ב'     
כימיה אורגנית מתכתית     
פפטידים וכימיה קומבינאטורית     
פוטוכימיה     
מבוא לתאי דלק     
ספקטרוסקופי מגנטית     
עבודת דוקטור