תוצאות חיפושייצוג קשישים ולקוחות פגיעים אחרים: נושאים אתיים ופרקטיים (בשפה האנגלית)     
משפט ורגולציה של אינטליגנציה מלאכותית (בשפה האנגלית)     
דיני התחרות באיחוד האירופי (בשפה האנגלית)      תואר שני למנע"ס
בוררות מסחרית בינלאומית:חוק ופרקטיקה (בשפה האנגלית)     
הלכה ומציאות חברתית     
המשפט העברי במדינת ישראל     
מבוא למסגרת המשפטית של סין ככלכלת שוק סוציאליסטית     
אתיקה, הלכה ורפואה     
דיני ממונות במשפט העברי - משפט עברי ומשפט ישראלי     
קניין ורגולציה של משאבי טבע     
ערכים במבחן ההלכה     
אתיקה רפואית ומשפט (מועבר בשפה האנגלית)      קורס בחירה באנגלית
עבודה שוות ערך לתיזה     
תורת המשפט     
דיני פטנטים בארה"ב (מועבר באנגלית)      קורס בחירה באנגלית
דיני נזיקין במשפחה      קורס בחירה
זכויות יוצרים במשפט הבינלאומי וההשוואתי      קורס בחירה
ייצוג בגישור מסחרי בינלאומי     
שיעורי העשרה     
מבוא ללימודי משפטים      הקורס מתקיים שבוע לפני תחילת שנה"ל תשע"ז
דיני חוזים     
תורת המשפט     
דיני עונשין     
משפט בינלאומי פומבי     
משפט וחברה     
דיני נזיקין     
מבוא למשפט עברי     
היסטוריה של המשפט     
משפט וכלכלה     
תכנית מצויינות בינלאומית-חילופי סטודנטים סמ' א'     
תכנית מצויינות בינלאומית-חילופי סטודנטים סמ' ב'     
כתב עת מחקרי משפט - מתחילים      כתב עת
סמינר מחלקתי     
יסודות בכלכלה למשפטנים     
תולדות המחשבה המדינית     
משפט ושינוי חברתי-מבוא לקליניקות     
אנגלית למשפטנים     
שיעור העשרה- שנה ב'     
דיני מסים      קורס בחירה
חיובים הנובעים מן הנישואין-הלכה ומשפט      סמינריון
משפט חוקתי     
דיני חברות     
סדר דין אזרחי     
דיני קניין     
דיני משפחה     
שיטות מחקר במשפטים     
קואופרטיבים וכלכלה שיתופית: מאגד, דן ותנובה ועד WAZE ו WIKIPEDIA     
גופים פרטיים במשפט הציבורי     
קדושת החיים בהלכה ובמשפט העברי      סמינריון
פירוק חברות והבראתן      סמינריון
קליניקה לסיוע אזרחי עפ"י המשפט העברי      לימודי קליניקה משפטית
יחסים במשפחה בדין והנזיקי      סמינריון עיוני
סדנה לכתיבת מאמרים משפטיים      סמינריון
פרדוקס, אבסורד ועמימות במשפט      סמינריון
קניין רוחני      סמינריון
משפט ותרבות      סמינריון
היבטים פליליים בדיני המס      סמינריון
יחסי ממון בין בני זוג     
סדנת הכנה לכתיבת תזה במשפטים      חובה לתארים מחקריים
סדנה למחקר אמפירי     
סדנה למצטיינים     
שיטות מחקר למתקדמים     
מבוא לדיני קניין רוחני      קורס בחירה
סדנה למצטיינים- המשך     
דיני ראיות     
סדר דין פלילי     
תרבות דמוקרטית      כתב עת
סדנת חוקרים במשפט עברי     
משפט מינהלי      קורס בחירה
סדנה ברגולציה     
משפט בינלאומי כלכלי     
סדנא ברגולציה כלכלית     
דיני עבודה      קורס בחירה
ליטיגציה      קורס בחירה
כתב עת - משפט, דת ומדינה      כתב עת
ישוב סכסוכים שיפוטי: בין תיאוריה ופרקטיקה     
פשע מאורגן     
דיני קניין - תיאוריה ומעשה     
תיאוריה חוקתית     
הסדנה למשפט ציבורי     
חישוב הפיצויים בנזקי גוף     
סוגיות מתקדמות במקרקעין-יזמות ובנייה למגורים     
אתיקה מקצועית     
רגולציה של שוק ההון     
משפט בינלאומי פרטי      קורס בחירה
סדנה בדיני קניין רוחני     
הלכות מדינה      משפט עברי
דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים      קורס בחירה
צדק צהוב-התנהלות תקשורתית מול הזירה המשפטית בישראל      קורס בחירה
סוגיות מתקדמות ברפואה ומשפט     
משפט וכלכלה התנהגותית      קורס בחירה
רב תרבותיות וזכויות מיעוטים      קורס בחירה
סוגיות חוקתיות במשפט הפלילי      סמינריון
מדיניות רווחה ומשפט      סמינריון
גלובליזציה ומשפט      סמינריון עיוני באנגלית
קהילות במשפט      סמינריון
דיני שלטון מקומי      סמינריון
תיאוריות מתקדמות בדיני חברות וניירות ערך      סמינריון
גישור ושפיטה: הדמיה, שחזור ותיעוד      סמינריון
הלכה: בין דת למשפט      סמינריון
קניין במשפט הבינלאומי      סמינריון
ההיסטוריה של מערכת השיפוט      סמינריון
ישוב סכסוכים ובתי משפט בינלאומיים      סמנריון
משפט ופסיכולוגיה      סמינריון
עקרונות יסוד במסוי      סמינריון
סוגיות בפילוסופיה של ההלכה      סמינריון
זכויות יוצרים מול זכויות הציבור      סמינריון
סוגיות במשפט פלילי עברי      סמינריון
גבולות השוק      סמינריון
פילוסופיה בשירות ההלכה     
הורים וילדים במשפט העברי      קורס בחירה במשפט עברי
זכויות חברתיות במדינת ישראל      קורס בחירה
מקרי גבול עושים דין טוב-"סוגיות גבול בעיון ההלכתי והמשפטי"      בחירה עברי
הסכסוך הערבי-ישראלי (מועבר בשפה האנגלית)      קורס בחירה באנגלית
היסודות ההלכתיים של דיני המשפחה בישראל      משפט עברי
קליניקה לרגולציה סביבתית      לימודי קליניקה משפטית
דיני חוזים במשפט העברי      קורס בחירה במשפט עברי
דיני ירושה      קורס בחירה
דיני ראיות במשפט העברי      קורס בחירה במשפט העברי
שיקול דעת שיפוטי במשפט העברי     
משפטים נפגשים     
סיוע משפטי לנשים בענייני משפחה      לימודי קליניקה משפטית
דיני חקיקה      קורס בחירה
סדנת המשך: הליך החקיקה-הלכה למעשה     
הכרעות הלכתיות בעינייני קהילה ומדינה     
תורת השפיטה ההלכתית-תאוריה ומעשה      קורס בחירה במשפט עברי
דיני תכנון ובניה      קורס בחירה
אתיקה של עו"ד במשפט העברי      משפט עברי
הפשרה במשפט העברי      משפט עברי
דיני קניין במשפט העברי      משפט עברי
זכויות אדם לאנשים עם מוגבלויות      לימודי קליניקה משפטית
גיור כהלכה      קורס בחירה במשפט עברי
עסקאות קניין מורכבות      קורס בחירה
הגנת הצרכן במשפט העברי      קורס בחירה במשפט עברי
ההתמודדות ההלכתית של חכמי ישראל בארצות האיסלאם עם המודרנה      משפט עברי
ההלכה לנוכח תהליכי חילון רדיקליים      משפט עברי
סיוע משפטי קהילתי אזרחי      לימודי קליניקה משפטית
משפט ואלימות      קורס בחירה
ספרות השו"ת      קורס בחירה במשפט עברי
דיני נזיקין במשפט העברי      קורס בחירה במשפט עברי
הדין המשמעתי      קורס בחירה
רגולציה של שוק ההון - משפט מבוים     
דיני עבודה     
הגנת הצרכן      תואר שני לעו"ד
דיני חברות     
חידושים במשפט אזרחי-מסחרי     
מיסוי בינלאומי     
דיני קניין     
משפט ציבורי     
מבוא למשפט ישראלי     
עיקרים במשפט הפלילי     
דיני מיסים     
דיני מכרזים     
הליך פלילי     
עבירות צווארון לבן     
גישור במשפחה ויישוב סכסוכים בעידן החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה     
הלבנת הון     
סדנה בחקירה פלילית     
משפט ורפואה     
ניהול משא ומתן במבט אינטרדיספלינרי     
תזה לתואר שני     
רגולציה      מנע"ס מסיימים
עבודת דוקטורט     
משפט וחברה     
חולה הנפש, קידום בריאות ומשפטנות טיפולית     
גרימת נזק לאחר      סמינריון
רכישת חברות      סמינריון
דיני מכרזים      סמינריון
סוגיות מתקדמות בדיני קניין רוחני      סמינריון
רפואה משפטית      קורס בחירה
דיני מכרזים      קורס בחירה
משפט ספרות וקולנוע     
סדנה ברגולציה סביבתית ודיני מים     
נטילה שלטונית של מקרקעין      קורס בחירה
סוגיות במשפט הציבורי      קורס בחירה
תורת המשחקים ויישומה במשפט      קורס בחירה
סוגיות במיסוי מקרקעין ובנייה      קורס בחירה
משפט מוסלמי      קורס בחירה
שחיתות פוליטית-מבט משפטי ותקשורתי      קורס בחירה
דיני הגבלים עסקיים      קורס בחירה
חברות בקשיים      קורס בחירה
זכויות זקנים וניצולי שואה      לימודי קליניקה משפטית
דיני פוליטיקה      קורס בחירה
קרקעות ישראל-היבטים משפטיים, היסטוריים ויישוביים      קורס בחירה
סדנה במשפט פלילי      קורס מעשי במינהל ציבורי
ייצוג המדינה בבג"צ-הלכה למעשה      קורס בחירה
דיני חינוך      קורס בחירה
דיני הורים וילדים      קורס בחירה
משפט וטרור      קורס בחירה
מיסוי בינלאומי      קורס בחירה
משפט וזיקנה      קורס בחירה
מערכת רשת המחקרים בעברית     
סדנה במשפט עברי      סדנא
קליניקה ליישוב סכסוכים שיפוטי      לימודי קליניקה משפטית
ייעוץ וחקיקה      קורס מעשי במינהל ציבורי
סדנה במשפט, כלכלה ועסקים      סדנה
פרקליטות פלילית      קורס מעשי במינהל ציבורי