מערכת הרשמה לתואר ראשון

לאתר האוניברסיטה
 
 
פונה יקר,

ההרשמה באמצעות האינטרנט לשנה"ל תשע"ז הסתיימה,
למעט רישום לסמסטר אביב בפקולטה להנדסה.
ההרשמה לתשע"ח תיפתח בינואר 2017 .
לפרטים נוספים: 9392*

בברכה, המדור לקבלת תלמידים


לרישום לסמסטר אביב תשע"ז בפקולטה להנדסה
לאתר האוניברסיטה