שאלות נפוצות | דרכי הרישום | רישום באתר הקמפוס | רישום באתר המכללות | Login | מידע נוסף | ערכת רישום | עזרה | משוב | לאתר בר-אילן 

דרכי הרישום לתואר ראשון

דרכי הרישום לתואר ראשון

לאתר האוניברסיטה
   

רישום מקוון לאוניברסיטת בר-אילן
קמפוס רמת-גן

תיק המועמדות נפתח מיידית בסיום מילוי השאלון. כדי לסיים את פעולת הרישום יש לשלוח מסמכים ותעודות בדואר ישראל.

הרישום המקוון מיועד למועמדים חדשים בתואר ראשון בלבד!
השירות אינו מיועד לתלמידים הרשומים כבר ומעוניינים לשנות מסלול לימוד.
עולים חדשים ותיירים יירשמו דרך לשכת דיקן הסטודנטים.

רישום מקוון למכללות שבחסות אקדמית של אוניברסיטת בר-אילן

מכללת אשקלון, מכללת גליל מערבי ומכללת צפת.

תיק המועמדות נפתח מיידית בסיום מילוי השאלון. כדי לסיים את פעולת הרישום יש לשלוח מסמכים ותעודות בדואר ישראל.


רישום בדאר

על המועמדים לרכוש ערכת רישום. ערכת הרישום כוללת טפסי רישום וספר הסוקר את אפשרויות הלימוד באוניברסיטה. לאחר רכישת הערכה, על המועמד למלא טפסי רישום ולשולחם בדואר לאוניברסיטה, בצרוף אישורים ותעודות. רק כאשר יגיעו טפסי הרישום לאוניברסיטה יפתח תיק המועמדות.
לחץ כאן למידע על רכישת ערכת הרישום

כבר התחלתי בתהליך הרישום וברצוני להמשיך להזין נתונים

לא זוכר סיסמא