שאלות נפוצות | דרכי הרישום | רישום באתר הקמפוס | Login | מידע נוסף | עזרה | משוב | לאתר בר-אילן 

שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

לאתר האוניברסיטה
   
שכחתי את הסיסמא...
סיימתי את הגשת המועמדות באמצעות האינטרנט, כיצד אדע אם התקבלתי ללימודים?
איני יודע את מיקוד הדואר החדש שלי (7 ספרות)
איני אזרח ישראלי, כיצד אוכל להגיש מועמדות ללימודים בבר-אילן?
המידע בעברית אינו מוצג היטב
אני משתמש במחשב במשטח עבודה ציבורי. האם מישהו אחר יוכל לעקוב אח"כ אחר המסכים בהם ביקרתי?שכחתי את הסיסמא:

אם שכחת את הסיסמא, הרי שתוכל לבקש שזו תשלח אליך בדואר אלקטרוני, לכתובת אותה ציינת בזמן ההרשמה לאתר. תוכל להגיע למסך הבקשה לשליחת סיסמא, ממסך ה- "Login". במידה ולא ציינת כתובת אלקטרונית בזמן ההרשמה, או ששכחת גם את שם המשתמש, תוכל להגדיר לך שם משתמש חדש ולהתחיל את הגשת המועמדות ללימודים מחדש.

סיימתי את הגשת המועמדות באמצעות האינטרנט, כיצד אדע אם התקבלתי ללימודים?

לאחר שסיימת את הגשת המועמדות באמצעות האינטרנט (כולל התשלום בכרטיס אשראי), תועבר בקשתך למשרד לקבלת תלמידים. תוך מספר ימים תקבל לביתך, הודעה על קליטת הבקשה. מאותו רגע תוכל לברר את סטטוס הבקשה דרך מערכת המידע לסטודנטים.

איני יודע את מיקוד הדואר החדש שלי (7 ספרות)

אם אינך יודע את מיקוד הדואר החדש שלך, ניתן לברר מה המיקוד באתר האינטרנט של דואר ישראל בחלון של איתור מיקוד.

איני אזרח ישראלי, כיצד אוכל להגיש מועמדות ללימודים בבר-אילן?

המערכת הנוכחית תומכת בהרשמה לבעלי תעודות זהות ישראליות בלבד, אם אין לך תעודת זהות ישראלית, תוכל להרשם באמצעות ערכת רישום רגילה. ראה כאן.

המידע בעברית אינו מוצג היטב

השימוש באתר מוגבל לדפדפן Internet Explorer מגרסה 5.0 ומעלה בלבד. בדפדפנים אחרים תיתכנה בעיות בהצגה או בהזנה של טקסט בעברית.

אני משתמש במחשב במשטח עבודה ציבורי. האם מישהו אחר יוכל לעקוב אח"כ אחר המסכים בהם ביקרתי?

אם אתה משתמש במחשב ציבורי, מומלץ לבצע את הפעולות דלהלן, כדי למנוע חשיפת מידע אישי ע"י משתמש אחר: עם סיום העבודה בדפדפן Internet Explorer, הקש Tools ובחר ב-...Internet Options במסך שתקבל, בחלק של Temporary Internet Files הקש על... Delete Files ואח"כ אשר ע"י OK. בחלק של History הקש על Clear History ואח"כ אשר ע"י OK.