שאלות נפוצות | דרכי הרישום | רישום באתר הקמפוס | Login | מידע נוסף | עזרה | משוב | לאתר בר-אילן 

הנחיות להגשת מועמדות לתואר ראשון

הנחיות להגשת מועמדות לתואר ראשון

לאתר האוניברסיטה
לפני שמתחילים בתהליך הגשת המועמדות יש לוודא כי ברשותך:  
  • ת.ז. ישראלית
  • כרטיס אשראי תקף: ישראכרט או ויזה
  • מועד אחרון של הבחינה הפסיכומטרית בה נבחנת בעבר

שים לב :
הרישום המקוון מיועד למועמדים חדשים בתואר ראשון בלבד!
השירות אינו מיועד לתלמידים הרשומים כבר ומעוניינים לשנות מסלול לימוד.

* מומלץ לקרוא בעיון את המידע לנרשמים באתר האוניברסיטה.

תהליך הרישום דורש כשלושים דקות וכולל 4 שלבים עקריים:

  1. בחירת מסלולי הלימודים אליהם ברצונך להרשם
  2. מילוי שאלון פרטים אישיים
  3. תשלום דמי רישום בסך 456.00 ₪ ( ראה הסבר )
  4. קבלת מידע על אישורים ותעודות אשר עליך לשלוח לאוניברסיטה להמשך הטיפול בתיק הרישום
בכל שלב ניתן לחזור לשלבים קודמים כדי לבדוק ולתקן מידע שהוזן.

בסיום התהליך יפתח לך תיק מועמדות לאוניברסיטה ותתבקש לשלוח לאוניברסיטה צילומי תעודות ואישורים. הטיפול בתיק המועמדות ימשיך רק לאחר קבלת כל האישורים הדרושים ע"י האוניברסיטה.

דמי רישום אינם מוחזרים בשום מקרה

למידע נוסף, ניתן לפנות למשרד לקבלת תלמידים, בטלפון: 9392 * או 03-5317000 .