שאלות נפוצות | דרכי הרישום | רישום באתר הקמפוס | Login | מידע נוסף | עזרה | משוב | לאתר בר-אילן 

דרכי הרישום לתואר ראשון

דרכי הרישום לתואר ראשון

לאתר האוניברסיטה
   

רישום מקוון לאוניברסיטת בר-אילן

תיק המועמדות נפתח מיידית בסיום מילוי השאלון. כדי לסיים את פעולת הרישום יש לשלוח מסמכים ותעודות בדואר ישראל.

הרישום המקוון מיועד למועמדים חדשים בתואר ראשון בלבד!
לא ניתן להרשם באופן מקוון לתארים מתקדמים.
השירות אינו מיועד לתלמידים הרשומים כבר ומעוניינים לשנות מסלול לימוד. לשינוי מסלול לחץ כאן.


כבר התחלתי בתהליך הרישום וברצוני להמשיך להזין נתונים

לא זוכר סיסמא