למשתמשים ב- IE 11 יש לסמן ב-
tools : compatabilty view
או ב-explorer בעברית :
הקש או לחץ על לחצן כלים ולאחר מכן הקש או לחץ הגדרות של תצוגת תאימות.
תחת הוסף אתר אינטרנט זה, הזן את כתובת ה- URL של אתר ההרשמה, ולאחר מכן הקש או לחץ על הוסף
לסגור את כל חלונות הדפדפן , ולהכנס מחדש