לאתר האוניברסיטה
 
 

נבחנתי במקצוע בגרות שאינו מוצג על המסך, כיצד אחשב את הממוצע?

נבחנתי במקצוע בגרות שאינו מופיע לא על המסך ולא ברשימת המקצועות הנוספים

איך אדע בכמה אני רחוק מסף הקבלה למסלול מסויים

אני משתמש במחשב במשטח עבודה ציבורי. האם מישהו אחר יוכל לעקוב אח"כ אחר המסכים בהם ביקרתי?נבחנתי במקצוע בגרות שאינו מוצג על המסך, כיצד אחשב את הממוצע

יש להקיש על כפתור "הוסף מקצוע", ולבחור את המקצוע המתאים בחלון שיופיע על המסך.

נבחנתי במקצוע בגרות שאינו מופיע לא על המסך ולא ברשימת המקצועות הנוספים

במקרה כזה יש להוסיף מתוך המקצועות הנוספים את המקצוע "אחר עם בונוס" למקצוע שמזכה בבונוס, ו"אחר" למקצוע שאינו מזכה בבונוס.

איך אדע בכמה אני רחוק מסף הקבלה למסלול מסויים?

במסך "הצגת סיכויי קבלה" יש להקיש על הקישור של המסלול בו אתה מתעניין. על המסך יופיע חלון עם פרוט סיבת הקבלה/הדחיה. ברשימת הנתונים שתקבל, בחלון זה, תוכל לראות את השיקלול שלך וכן את סף הקבלה למסלול , ולהשוות בינהם.

אני משתמש במחשב במשטח עבודה ציבורי. האם מישהו אחר יוכל לעקוב אח"כ אחר המסכים בהם ביקרתי?

אם אתה משתמש במחשב ציבורי, מומלץ לבצע את הפעולות דלהלן, כדי למנוע חשיפת מידע אישי ע"י משתמש אחר: עם סיום העבודה בדפדפן Internet Explorer, הקש Tools ובחר ב-...Internet Options במסך שתקבל, בחלק של Temporary Internet Files הקש על... Delete Files ואח"כ אשר ע"י OK. בחלק של History הקש על Clear History ואח"כ אשר ע"י OK.