חישוב ממוצע בגרות | סיכויי קבלה למסלול | שאלות נפוצות |  דרכי רישום |  לאתר בר-אילן 

אוניברסיטת בר אילן-חישוב סיכויי קבלה לתשע"ח

אוניברסיטת בר אילן-חישוב סיכויי קבלה לתשע"ח

לאתר האוניברסיטה
   

במערכת שלפניך ניתן לבדוק את סיכויי הקבלה למסלולי הלימוד השונים בתואר הראשון וזאת בהסתמך על ממוצע הבגרות המשוקלל והציון הפסיכומטרי. חישוב סיכויי הקבלה מתבסס בעיקר על נתוני הקבלה לשנה שעברה – תשע"ז

הציון הפסיכומטרי : בתעודת דיווח הציונים החדשה של המרכז הארצי לבחינות, מדווחים שלשה ציונים כלליים. אוניברסיטת בר- אילן משתמשת לצורך מיון מועמדיה בשיקלול הרב תחומי ( כמותי 40% מילולי 40%, אנגלית 20% ).

חשוב לציין כי מערכת זו אינה בודקת דרישות קבלה נוספות כמו זכאות לתעודת בגרות, הרמה באנגלית ,ציון 85 לפחות בפרק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי (בחוג המשולב במדעי החברה-רנטגן 100 לפחות), בחינות כניסה מחלקתיות ועוד.

באפשרותך לשנות את הציונים המוזנים למערכת ולבדוק מחדש את סיכויי הקבלה למחלקות המבוקשות.

המערכת מיועדת לתת מושג כללי ולא מחייב של סיכויי הקבלה ומבוססת על נתונים המוזנים על ידי המועמדים לכן אין לראות בתוצאות המתקבלות החלטה המחייבת את האוניברסיטה.


 
ט.ל.ח. : הציונים והחלטות הקבלה מוצגים ככלי עזר למועמדים, הנתונים הקובעים , הם הנתונים שיחושבו ע"י המדור לקבלת תלמידים לאחר הגשת מועמדות