הזדהות
ברוכים הבאים למערכת שירות למרצה

מספר זהות כולל ספרת ביקורת זיהוי:
קוד אישי:


המערכת פעילה רוב שעות היממה, מלבד השעות 3:30-2:30 לפנות בוקר.

לידיעתך
- הקוד האישי במערכת זו, זהה לקוד האישי במערכת קרנות מחקר, ובמערכת מידע אישי.
אם אין לך קוד אישי, ניתן לפנות ליועץ המחשוב במחלקה.

ניתן לשלוח דוא"ל לסטודנטים המשתתפים בקורס, דרך מסך "סטודנטים בקורס"