הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-108-01           
שם הקורס: מעגלים חשמליים
סוג הקורס: הרצאה
שנה / סמסטר : תשע"ו    סמסטר א
היקף שעות: 3 ש"ס     ניקוד:   0.5
שם המרצה: ד"ר בינה קליסקי            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    22/10/2015

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

הכרת יסודות תורת המעגלים ושיטות טיפול במעגלים לינאריים ולא לינאריים, מעגלי זרם חילופין, ושימוש ברכיבים סבילים במעגלים חשמליים


תאור הקורס:
  • Resistive circuits: electric currents; Ohm's law; Kirchoff's laws; equivalent circuits - Thevenin's theorem, series and parallel connections; series and parallel connections; superposition principle
  • Circuits with capacitors: capacitor; series and parallel connections; Kirchoff's laws for capacitors; charging and discharging capacitors; differentiating and integrating circuits
  • Alternating current: AC circuits employing differential equations; AC circuits employing complex numbers; impedance; amplitude and phase; power in DC and AC circuits
  • Basic inductance circuits: inductor; differentiating and integrating circuits with inductors; RLC circuits with differential equations; RLC circuits with complex numbers; resonance; transformers; impedance matching 

דרישות קדם:

אין


חובות / דרישות / מטלות**:

הגשת תרגילים, בחנים במהלך הסימסטר, דוחו"ת מעבדה ומבחן


מרכיבי הציון הסופי:

מבחן 50%,  מעבדה 25%,  בחנים 15%,  תרגילים 10%.


ביבליוגרפיה:

Practical Electronics for Inventors  P. Scherz

חוברת רשות של הקורס: "מעגלים חשמליים" (פרופ' י. פרוינד ופרופ' מ. דויטש)

Fundamentals of Electrical engineering L.S. Bobrow

Microelectronic Circuits A.S. Sedra and K.C. Smith

Basic Circuit Analysis (Schaum’s series) J/ O`Malley


שם הקורס באנגלית:
--

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .