הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-112-01           
שם הקורס: רעיונות מודרניים בפיסיקה
סוג הקורס: הרצאה
שנה / סמסטר : תשע"ו    סמסטר א
היקף שעות: 2 ש"ס     ניקוד:   1
שם המרצה: ד"ר יוסף בן-ציון            פרטי התקשרות עם המרצה
פרופ' עדו קנטר            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    22/10/2015

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

הקורס מהווה אשנב לתורות ומושגים בפיסיקה המודרנית,  במסגרת הקורס יחשף הסטודנט לנעשה בתחומי המחקר השונים בתחומי הננו-פיסיקה, על-מוליכות, ביו-פיסיקה, אופטיקה ועוד.


תאור הקורס:

הקורס יכלול הרצאות בנושאים הבאים:

·       מבא לפיסיקה

·       מהי פיסיקה?

·       ננו-פיסיקה וננו-טכנולוגיה

·       בריאת העולם

·       כיצד מודדים זמן?

·       מיקרוסקופיה

·       על-מוליכות

·       מעברי פזה

·       מבא לביופיסיקה וחקר הסרטן

·       אטומים קרים
 

ההרצאות מועברות ע"י חברי סגל מהמחלקה לפיסיקה שהנושאים הנ"ל בתחום התמחותם.
 


דרישות קדם:

אין


חובות / דרישות / מטלות**:

כתיבת עבודה על אחד הנושאים שהועברו בקורס.


מרכיבי הציון הסופי:

ציון עובר (100% נוכחות)


ביבליוגרפיה:

אין


שם הקורס באנגלית:
Modern Ideas in Physics

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .