הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-115-01           
שם הקורס: מכניקה
סוג הקורס: הרצאה
שנה / סמסטר : תשע"ו    סמסטר א
היקף שעות: 4 ש"ס     ניקוד:   2
שם המרצה: ד"ר עמנואל דלה טורה            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    04/08/2015

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

זהו קורס מבוא במכניקה קלאסית. מטרת הקורס, להנחיל לסטודנטים את מושגי היסוד בפיסיקה הקלאסית ולהרגיל אותם לשיטות הפתרון של בעיות פיסיקאליות.


תאור הקורס:

בקורס נכללת חזרה על כל החומר במכניקה שנלמד בתיכון. חומר זה, המוכר לרוב הסטודנטים, נלמד תוך שימוש בטכניקות מתמטיות מתקדמות יותר, באופן שהסטודנטים מתרגלים להשתמש בהן בפתרון הבעיות.

 

נושאים:

חוקי מכניקה קלאסית. טכניקות הפתרון המתמטי של בעיות מכניקה.

 

מהלך השיעורים:

הקורס מועבר בהרצאות פרונטאליות רגילות. ניסויים מתבצעים ע"י המרצה, כאשר הדבר תורם להבנת החומר התיאורטי הנלמד. בשעת התרגיל, המתרגל פותר תרגילים לדוגמה, מתוך דף שיעורי הבית.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

א. קינמטיקה בקואורדינאטות קרטזיות ובקואורדינאטות פולאריות.

ב. חוקי ניוטון ותנועת חלקיק נקודתי. פתרון בעיות עם גרביטציה, חיכוך, קפיצים, גלגלות ותנועת מטוטלת.

ג. תנע קווי ומתקף. בעיות מכניקה עם מסה משתנה (חלליות וכד')

ד. משפט עבודה ואנרגיה. התנגשויות אלסטיות ופלסטיות.  

ה. תנע זוויתי של חלקיק נקודתי. טורק. חוקי קפלר של תנועת כוכבי הלכת.

ו. תנועת גוף קשיח, כאשר כיוון ציר הסיבוב קבוע במרחב. ממונט אינרציה. פתרון בעיות גלגול והחלקה.

ז. תנועה תלת-ממדית של גוף קשיח. תיאור איכותי. 

 


דרישות קדם:

מתמטיקה ברמה של בגרות 5 יח', פיסיקה ברמה של בגרות 5 יח'.


חובות / דרישות / מטלות**:

תרגילי בית, שלושה בחנים במהלך הסמסטר, מבחן בסוף הסמסטר.


מרכיבי הציון הסופי:

30% (בחנים ותרגילי הבית) + 70% (מבחן סופי)


ביבליוגרפיה:

ספר הקורס:

An introduction to mechanics, Daniel Kleppner and Robert J. Kolenkow, McGraw-Hill 1978

ספרי לימוד וספרי עזר נוספים:

  1. ד"ר גדי פרנקל, "פיסיקה קלאסית - מכניקה", הוצאת דוד רכגולד
  2. ג'ורג' ברגר, "תקצירי הרצאות במכניקה", הוצאת מאגנס 2014

  3. C. Kittel, W. D. Knight, and M. A. Ruderman, Berkeley Physics Course - Mechanics, McGraw-Hill 1965
         קיים גם בתרגום לרוסית ולעברית.                                  
  4. M. Alonso and E. J. Finn, "Fundamental University Physics. Volume one: Mechanics and Thermodynamics", Addison-Wesley 1973.
  5. D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker, "Fundamentals of Physics", Wiley 2001.
  6. Mechanics Lectures by Walter Lewin: https://www.youtube.com/watch?v=X9c0MRooBzQ

שם הקורס באנגלית:
Mechanics

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .