הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-118-01           
שם הקורס: אלקטרוניקה
סוג הקורס: הרצאה
שנה / סמסטר : תשע"ו    סמסטר ב
היקף שעות: 3 ש"ס     ניקוד:   0.5
שם המרצה: ד"ר עמוס שרוני            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    16/08/2015

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

הכרת רכיבים בסיסיים לא-לינאריים ופעילים באלקטרוניקה, תוך דגש על שימושים ועקרונות פעולה פיזיקליים. כמו כן הכרת מושגים כללים כגון משוב לסוגיו. יכולת לנתח פעולה של מעגלים נתונים בהנחה של רכיבים אידיאליים ולא אידיאליים. יכולת תכנון מעגל לביצוע פעולה רצויה. יכולת מעשית לבנות ולאפיין מעגלים אלו (מעבדה).


תאור הקורס:

 

שבוע

נושא

1

מבוא לקורס, רכיבים לא לינאריים, אופייני רכיבים, נקודת עבודה, דיודות אידיאליות, לא אידיאליות

2

מעגלי דיודות אידיאליות (רתק, יישור), דיודות מיוחדות: זנר,  פוטו, LED. לוגיקה עם דיודות.

3

מעבדה 1- דיודות

4

בוחן 1

מבוא לטרנזיסטורים  BJT, אופיין, עומס, ניתוח אות גדול, לוגיקה עם BJT

5

מימתוח, נקודת עבודה, ערכים היברידיים מגבר אות קטן אידיאלי, ניתוח תוך התחשבות בערכים ההיברידים

6

מעגלי הגברה של BJT: עוקב פולט, מגבר זרם

חזרה על ניתוח נקודת עבודה ואות קטן.

7

מעבדה 2- טרנזיסטור I

8

מעבדה 3- טרנזיסטור II

9

בוחן 2

הכרת טרנזיסטורים נוספים: FET, MOSFET, CMOS

10

מבוא למגברי שרת ומגבר שרת אידיאלי, מעגלי משוב שלילי

מעגלים מבוססים מגברי שרת: פילטר, מסכם, מחשב אנלוגי

11

ניתוח מגברי שרת לא אידיאלים, חישובי שגיאה

התנגדות כניסה ויציאה במגברי שרת.

12

בוחן 3

שיקולים מעשיים בעבודה עם מגברים: יציאה משווי משקל, אוסילטורים, מעגלים נוספים

13

מעבדה 4- מגברי שרת

14

שיעור חזרה

 

 


דרישות קדם:

מעגלים חשמליים (86-108)


חובות / דרישות / מטלות**:

דרישות חובה:

1. מבחן מסכם

2. השתתפות ב 2 בחנים 

3. ביצוע מעבדות והגשת דוחו"ת מעבדה

דרישות רשות

1. השתתפות בבוחן השלישי  (ציון הבחנים הוא ממוצע שני הבחנים הגבוהים)

2. פתרון והגשת תרגילים (יחשב כבונוס לציוני הבחנים)


מרכיבי הציון הסופי:

55% מבחן 

30% מעבדה (עבודה במעבדה + דוחות) 

15% בחנים  (הגשת תרגילים תיתן בונוס לציון הבחנים)


ביבליוגרפיה:

Fundamentals of Electrical engineering L.S. Bobrow

Microelectronic Circuits A.S. Sedra and K.C. Smith

Basic Circuit Analysis (Schaum’s series) J/ O`Malley

חוברת רשות של הקורס: "מבוא לאלקטרוניקה" (פרופ' י. פרוינד ופרופ' מ. דויטש)

אלקטרוניקה א של האוניברסיטה הפתוחה (אני פחות מכיר)

 

 


שם הקורס באנגלית:
Electronics for physicists

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .