הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-129-01           
שם הקורס: מעבדה בפיסיקה כללית
סוג הקורס: מעבדה
שנה / סמסטר : תשע"ו    סמסטר ב
היקף שעות: 2 ש"ס     ניקוד:   1
שם המרצה: פרופ' אביעד פרידמן            פרטי התקשרות עם המרצה
ד"ר נועה קורצוייל            פרטי התקשרות עם המרצה
מר אוריה אייזנברג            פרטי התקשרות עם המרצה
מר דוד גולדובסקי            פרטי התקשרות עם המרצה
מר עידן פרשני            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    26/10/2015

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

הקניית מיומנויות בסיסיות בפסיקה ניסויית: בניית מערכות ניסוי בהתאם לתרשים נתון, ביצוע מדידות והסקת מסקנות.


תאור הקורס:

הסטודנטים מבצעים ניסויים בפיסיקה בנושאים הבאים:

1. מכניקה : חוק סטוקס, חוק שימור התנע הקווי, חוק שימור התנע הזוותי, תנודות הרמוניות פשוטות ומצומדות.

3. קול וגלים : מהירות הקול באויר, גלים עומדים במיתר תחת שדה מגנטי.

4. מגנטיות : הכח הפועל על תייל הנושא זרם חשמלי בשדה מגנטי, מיפוי שדה מגנטי בסליל.

בחלק האחרון של הקורס הסטודנטים יקבלו ערכות בנייה לניסויים אשר ימשכו שבועות אחדים לפי התקדמות אינדבדואלית.


דרישות קדם:

קורסי פיסיקה לפסיקאים : מכניקה , חשמל ומגנטיות


חובות / דרישות / מטלות**:

נוכחות והשתתפות פעילה במהלך הניסוי, הגשת דוחות מעבדה , מוכנות לבוחן (ע"י קריאה של החומר העיוני ) בכל תחילת מעבדה.


מרכיבי הציון הסופי:

100% דוחות מעבדה

 


ביבליוגרפיה:
Yaakov Kraftmakher, “Experiments and Demonstrations in Physics. Bar-Ilan
 
Physics Laboratory”, World Scientific, 2007.

שם הקורס באנגלית:
General Physics Laboratory

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .