הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-140-01           
שם הקורס: מטלב לפיסיקאים
סוג הקורס: הרצאה
שנה / סמסטר : תשע"ו    סמסטר ב
היקף שעות: 2 ש"ס     ניקוד:   1
שם המרצה: ד"ר יוסף בן-ציון            פרטי התקשרות עם המרצה
ד"ר סמדר שץ            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    21/09/2015

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

·        היכרות עם יסודות התכנות.

·        ניצול היכולות של תוכנת מטלב לפתרון בעיות בפיסיקה.


תאור הקורס:

מס'

נושא

פירוט 

1

סביבת עבודה

שולחן העבודה, טיפול במשתנים ובקבצים, מערכת התיעוד. כתיבה והרצה של תוכנית פשוטה. פעולות מתמטיות על סקלרים.

2

מערכים חד ממדיים

בנייה ושרשור של מערכים. שליפה, החלפה ומחיקה של איברים. פעולות מתמטיות על מערכים, בין מערכים ובין מערך וסקלר. עבודה עם פולינומים.

3

מבוא לפונקציות

כתיבה והרצה של פונקציה אנונימית וקובץ-פונקציות. שימוש במנפה-שגיאות. תחומי הגדרה של משתנים וקבצים.

4

שרטוט עקומות

שרטוט ועיצוב עקומות בשניים ושלושה מימדים. התאמת הצפייה בגרף. אנוטציה.

5

סוגי נתונים

קידוד נתונים לוגיים, נומריים וטקסטואליים. המרות. עבודה עם משתנים לוגיים וטקסטואליים.

6

מערכים רב-ממדיים

בנייה, שרשור וטרנספורמציה של מערכים דו-ממדיים. שליפה, החלפה ומחיקה של איברים. אלגברה ליניארית. מערכים תלת-ממדיים.

7

משתנים מורכבים

מבנים ומערכי תאים. קריאה וכתיבה של מידע נומרי וטקסטואלי מקבצי אקסל ומפורמטים נוספים.

8

ארגון, מיון ועיבוד נתונים

חיפוש ושליפת נתונים, עבודה עם טבלאות והיסטוגרמות. התאמה פולינומיאלית.

9

מבני בקרה

לולאות ומבני הסתעפות ובחירה. סימולציות ותהליכי התכנסות.

10

גרפיקה תלת ממדית

הצגת תמונות ומשטחים עקומים. שימוש בצבע.

11

פונקציות של פונקציות

עבודה עם function handle. כלים לאנליזה נומרית: פתרון משוואה טרנסצנדטית, מציאת מינימום בפונקציה של כמה משתנים, אינטגרציה נומרית, פתרון משוואות דיפרנציאליות.

12

קלט/פלט מקבצים ומן המשתמש

טיפול בקבצים. קלט אינטארקטיבי מן המשתמש.

13

תוכניות מורכבות

כלי תכנות ושימוש בדו"חות. דוגמא לפרויקט.

 

 


דרישות קדם:

רקע בסיסי במתמטיקה ובפיסיקה ברמה תיכונית-ריאלית.


חובות / דרישות / מטלות**:

שני בחנים (בע"פ) במעבדה.

הגשת תרגילים ופרויקט מסכם.

 

 


מרכיבי הציון הסופי:

30% פרויקט

30% תרגיל

20% בוחן ראשון (אחרי שיעור חמישי)

20% בוחן שני (אחרי שיעור עשירי)


ביבליוגרפיה:

מערכת התיעוד של התוכנה.

קבצי הסבר ודוגמאות בדף הקורס באתר של ד"ר שץ:  https://faculty.biu.ac.il/~shatz/MatlabPhys/2016/index.html


שם הקורס באנגלית:
MATLAB for Physicists

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .