הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-148-01           
שם הקורס: מתמטיקה לפיסיקאים 2
סוג הקורס: הרצאה
שנה / סמסטר : תשע"ו    סמסטר ב
היקף שעות: 4 ש"ס     ניקוד:   2
שם המרצה: פרופ' ליאור קליין            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    08/11/2015

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

קורס מבוא במתמטיקה לסטודנטים לפיזיקה


תאור הקורס:

טורי חזקה בשני משתנים

פונקציות רבות משתנים

נגזרות חלקיות ושלמות

בעיות מינימום מכסימום עם שני משתנים

כופלי לגראנג'

אינטגרלים של פונקציות רבות משתנים

וקטורים

אופרטורים וקטוריים

אינטגרלים קוויים

אינטגרלים משטחיים

אינטגרלים נפחיים

משפט הדיברגץ

משפט גרין

משפט סטוקס

טורי פוריה


דרישות קדם:

מתמטיקה לפיזיקאים 1


חובות / דרישות / מטלות**:

להגיש תרגילים

לגשת לשני בחנים


מרכיבי הציון הסופי:

70% ציון בחינה

30% אחר (10% ציון בוחן א, 10% ציון בוחן ב, 10% ממוצע ציוני התרגילים)


ביבליוגרפיה:

1. חשבון אינפיניטסימלי מתקדם. שפיגל, הוצאת סטימצקי.


2. Schaum. Advanced Calculus, Spiegel


3. Anton "Calculus" (available in Hebrew)


4. Havlin "Mathematics for physicists (in Hebrew)


5. Boas, Mathematical Methods in the Physical Sciences


שם הקורס באנגלית:
--

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .