הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-153-01           
שם הקורס: אלגברה לינארית
סוג הקורס: הרצאה
שנה / סמסטר : תשע"ו    סמסטר א
היקף שעות: 4 ש"ס     ניקוד:   2
שם המרצה: ד"ר דמיטרי גוטמן            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    06/10/2015

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

 

תוכן העניינים:

הרצאה מספר 1: וקטורים

הרצאה מספר 2: משואות לינאריות

Rn הרצאה מספר 3: מרחב

הרצאה מספר 4: מטריצות

הרצאה מספר 5: מטריצה אלמנטרית

הרצאה מספר 6: מרחב לינארי

הרצאה מספר 7: קואורדינטות

הרצאה מספר 8: טרנספורמציות לינאריות

הרצאה מספר 9: הטרנספורמציה ההפוכה

הרצאה מספר 10: תת מרחב שמור

הרצאה מספר 11: מרחב אוקלידי

הרצאה מספר 12: מטריצות אורתוגונליות

הרצאה מספר 13: מרחב אוקלידי מרוכב

הרצאה מספר 14: הצמדה הרמיטית

הרצאה מספר 15: החלפת מטריצות ותבנית בילינארית


תאור הקורס:

:יסודות של אלגברה לינארית

:הדגש של הקורס על האספקטים של אלגברה השימושים בפיסיקה

אופרטורים הרמיטיים

ליסכון מטריצות הרמיטיות

אופרטורים אוניטריים

 

 


דרישות קדם:

אין


חובות / דרישות / מטלות**:

תרגילי בית + מבחן


מרכיבי הציון הסופי:

 מבחן   80%

תרגילי בית 20%


ביבליוגרפיה:

האוניברסיטה הפתוחה -אלגברה לינארית

חומר הרצאות נמצא באתר

http://dimagutman.biu.ac.il/


שם הקורס באנגלית:
Linear Algebra

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .