הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-164-01           
שם הקורס: מבוא למחשבים בפיסיקה
סוג הקורס: הרצאה
שנה / סמסטר : תשע"ו    סמסטר א
היקף שעות: 2 ש"ס     ניקוד:   1
שם המרצה: מר אבשלום אלמליח            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    08/11/2015

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

עקרונות שפות תכנות והקניית ידע תכנותי בשפת C תוך דגש על תכנות יעיל ובטוח.


תאור הקורס:

שיעור 1: מבוא, נהלים וסביבת עבודה.

שיעור 2: משתנים, קבועים וקלט/פלט.

שיעור 3: אופרטורים אריתמטיים והמרות טיפוסים.

שיעור 4: משפטי תנאי.

שיעור 5: לולאות.

שיעור 6: פונקציות וטוח הכרה של משתנים.

שיעור 7: מערכים ונחרוזות.

שיעור 8: מערכים דו מימדיים  ושליחת מערכים לפונקציות.

שיעור 9: מצביעים.

שיעור 10: הקצאות זיכרון דינמיות.

שיעור 11: מבנים.

שיעור 12: רקורסיות.

שיעור 13: עבודה עם קבצים.


דרישות קדם:

מטלב (שימושי מחשב)


חובות / דרישות / מטלות**:

חובה להגיש תרגילי בית


מרכיבי הציון הסופי:

בחינה - 75%

תרגילים- 25%


ביבליוגרפיה:

 כל ספר בשפת C, למשל:

Deitel and Deitel:  Introduction to C


שם הקורס באנגלית:
--

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .