הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-170-01           
שם הקורס: מבוא לפיסיקה מודרנית
סוג הקורס: הרצאה
שנה / סמסטר : תשע"ו    סמסטר ב
היקף שעות: 2 ש"ס     ניקוד:   1
שם המרצה: פרופ' נדב שנרב            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    22/10/2015

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

הקורס נותן מבוא למכניקה קוואנטית, עם דגש על הצד הקונספטואלי שלה, וידע ביחסות פרטית. 


תאור הקורס:

1. מושג מערכת הייחוס בפיסיקה הניוטונית.

2. מהירות האור וניסוי מייקלסון מורלי. 

3. עקרונות תורת היחסות הפרטית, פרדוכסים לכאורה ופתרונם. 

4. קינמטיקה רלטביסטית.

5. דינמיקה רלטביסטית.

6. מבוא לאלקטרומגנטיות רלטביסטית. 

7. סוף הדרך של הפיסיקה הקלאסית: חום סגולי של מוצקים, קרינת גוף שחור, אפקט פוטואלקטרי. 

8. מודל בוהר. 

9. מבוא לקוואנטים, משוואת שרדינגר ופתרונותיה בכמה סוגי פוטנציאל. 

10. תורת המדידה, פרדוקס EPR, אי שוויונות בל, עקרון אי הוודאות, חתול שרדינגר. 

 


דרישות קדם:

מכניקה


חובות / דרישות / מטלות**:

תרגילים 


מרכיבי הציון הסופי:

80% מבחן

20% תרגיל


ביבליוגרפיה:

Basic concepts in relativity and early quantum theory, Halliday and Resnick. 


שם הקורס באנגלית:
Modern Physics

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .