הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-207-01           
שם הקורס: מתמטיקה לפיסיקאים 3
סוג הקורס: הרצאה
שנה / סמסטר : תשע"ו    סמסטר א
היקף שעות: 4 ש"ס     ניקוד:   2
שם המרצה: פרופ' אברהם פאר            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    24/10/2015

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

חשבון וריאציות ושימושיו בפיסיקה. פתרון משוואות דיפרנציאליות חלקיות במערכות קואורדינטות שונות (קרטזית, גלילית וכדורית). השימוש בטרנספורמי פוריה. תורת שטורם ליוביל לאופרטורים דיפרנציאליים. פירוק לפונקציות עצמיות (הרמוניות ספריות, פונקציות בסל)


תאור הקורס:

 

  1. חשבון וריאציות ובעיות מסלול עם אילוצים (כופלי לגרנג' לבעיות פונקציונליות)
  2. פתרון משוואות דיפרנציאליות חלקיות - הפרדת משתנים קרטזית, מציאת מודים עצמיים של המשוואה
  3. טורי פוריה, טרנספורמי פוריה, פתרון משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות בעזרת פוריה, משפט הקונבולוציה ותגובה לינארית
  4. טרנספורם פוריה בדיד ותכונותיו, משפט הדגימה של שאנון
  5. משפט שטורם ליוביל, פולינומי לג'נדר והרמיט
  6. משוואות דיפרנציאליות חלקיות בקואורדינטות גליליות וכדוריות - פתרון החלק הזויתי - פירוק להרמוניות ספריות 
  7. פתרון המשוואה הרדיאלית - פונקציות בסל גליליות וכדוריות (לפי מה שיתיר הזמן)

 


דרישות קדם:

מתמטיקה לפיסקאים 1, מתמטיקה לפיסקאים 2, משוואות דיפרנציאליות רגילות.


חובות / דרישות / מטלות**:

תרגילי בית, בוחן ומבחן


מרכיבי הציון הסופי:

80% בחינה, 10% תרגילים (חובת הגשה ובדיקה מדגמית), 10% בוחן אמצע


ביבליוגרפיה:

Mathematical Methods for Physicists, G. B. Arfken & H. J. Weber

Brown and Churchill - Complex variables and applications, 8th edition

Habermann - Applied Partial Differential Equations with Fourier Series and Boundary Value Problems, 4th edition.


שם הקורס באנגלית:
Mathematical methods for Physicists III

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .