הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-208-01           
שם הקורס: מתמטיקה לפיסיקאים 4
סוג הקורס: הרצאה
שנה / סמסטר : תשע"ו    סמסטר ב
היקף שעות: 2 ש"ס     ניקוד:   1
שם המרצה: ד"ר שרון שורץ            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    25/10/2015

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

לימוד תאוריה ושימוש של פונקציות מרוכבות


תאור הקורס:

1. Complex Numbers

2. Functions of Complex Variables

3. Analytic Functions

4. Integrals

5. Series

6. Residues

7. Improper Integrals Done by Cauchy Theorem

8. The Fourier Transform

9. Mappings.  

10. Conformal Transformations

11. Integral Representations

12. Asymptotic Evaluation of Integrals

 


דרישות קדם:

מתמטיקה לפיסקאים 1, מתמטיקה לפיסקאים 2,  מתמטיקה לפיסיקאים 3, משוואות דיפרנציאליות רגילות


חובות / דרישות / מטלות**:

תרגילי בית, בוחן ומבחן


מרכיבי הציון הסופי:

מבחן 85%

תרגיל 15%


ביבליוגרפיה:

Brown and Churchill - Complex variables and applications,

8th edition

 

Habermann - Applied Partial Differential Equations with Fourier Series and Boundary Value Problems,

4th edition.


שם הקורס באנגלית:
--

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .