הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-209-01           
שם הקורס: 0
סוג הקורס: null
היקף שעות:     ניקוד:   0
שם המרצה:
תאריך עדכון אחרון:    30/09/2014

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

ברוכים הבאים - גלים התשע"ה

בקורס זה נלמד על אחת התופעות הפיזיקליות הנפוצות ביותר.

דוגמאות אחדות לתופעות גליות הם קול, אור, רעידות אדמה, אולטרסאונד, פונקצית גל, גלי ים, וכהנה רבות.

לכל התופעות הנ"ל תיאור מתמטי משותף הנקרא: "משוואת גלים" - ההבדל ביניהם הוא התווך בו הגל מתפשט:

אוויר, ריק א"מקרקעית כדור הארץ, מי שפירמכניקת הקוואנטים, וים...

surf

[תמונה מהאתר - lifeasadivorceddad.files.wordpress.com]

 

בקורס זה נתמקד בעקר על תופעות לינאריות - הנצפות כאשר ההפרעות קטנות (חלק התחתון של התמונה). 

הפרעות גדולות ותופעות לא לינאריות ילמדו בקורסים מתקדמים יותר (ראה החלק העליון של התמונה)

מקווה שתיהנו ותצליחו!

 

סגל הוראה

מרצה

עמנואל דלה טורה – emanuele.dalla-torre@biu.ac.il  טל – 03-531-7883                          
משרד בניין 209  חדר 103. קבלת קהל בימי רביעי 17:00-18:00 או בתיאום מראש

מתרגלים

 1. צחי גלר – tzahi.geller@gmail.com
 2. שלומי מדליון – shlomed.uni@gmail.com
 3. שמעון יודוביץ–  shimon.yudovich@biu.ac.il

 

 


תאור הקורס:
 1. מבוא למושגי יסוד, משוואת הגלים במימד אחד.
 2. שרשראות אוסצילטורים מצומדים וגלים אלסטיים במיתר.
 3. גלים אלקטרומגנטיים בואקום, פוטנציאל ווקטורי.
 4. שטף האנרגיה של גלים אלסטיים וגלים אלקטרומגנטיים.
 5. החזרה והעברה בגבול בין תווכים שונים - מקדם שבירה וחוק סנל.
 6. גלים עומדים, פעימות ואיפנון.
 7. חבילות גלים בתווך נפיץ, מהירות הפאזה ומהירות החבורה.
 8. גלים אלקטרומגנטיים בחומר: תווך דיאלקטרי, מתכת ופלסמה.
 9. התקדמות גלים במרחב (שניים או שלושה מימדים), קיטוב של גלים אלקטרומגנטיים.
 10. התאבכות ועקיפה דרך סריגים אופטיים.
 11.  (אם נספיק) גלי מים.

 


דרישות קדם:
 1. מטמתיקה לפיסיקאים 1
 2. מכניקה א
 3. חשמל ומגנטיות א'

חובות / דרישות / מטלות**:

12 קבצים של תרגילי בית יתפרסמו באתר הקורס מדי שבוע. יש להגיש את ת"הב עד למועד התרגול של הקבוצה אליה הסטודנט רשום. לא יתקבלו תרגילים הנמסרים לאחר מועד זה. במקרים חריגים סטודנטים יכולים לפנות אל המרצה בכתב מראש ולקבל דחייה חד-פעמית של תרגיל בודד


מרכיבי הציון הסופי:

12% תרגילי בית שבועיים - חובה להגיש (בזמן!) לפחות 10 מתוך 12 תרגילי הבית. ראה גם "חובות / דרישות / מטלות"

15% בוחן אמצע - בתאריך 24 לדצמבר (יום רביעי, נר שמיני לחנוכה – בהתחלת ההרצאה). הבוחן יכלול רק שאלות מתוך תרגילי הבית. סטודנט שלא יוכל להשתתף מסיבה מוצדקת (מחלה, מילואים, וכו – נא להביא אישור) יבחן בנפרד.

75% מבחן סופי

סה"כ - 102%


ביבליוגרפיה:

ספר עקרי

F.S. Crawford , “Waves”, McGraw-Hill

ספרים נוספים

H.J. Pain, “The physics of vibrations and waves”, Wiley

J. Billingham & A.C. King, “Wave Motion”, Cambridge University Press

ספרים מקוונים

Howard Gorgi (Harvard University), "The physics of Waves“

David Morin (Harvard University), “Waves”

הרצאות מקוונות

MIT OpenCourseWare, Physics III: Vibrations and waves


שם הקורס באנגלית:
Waves

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .