הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-216-01           
שם הקורס: פיסיקה סטטיסטית 2
סוג הקורס: הרצאה
שנה / סמסטר : תשע"ו    סמסטר א
היקף שעות: 3 ש"ס     ניקוד:   1.5
שם המרצה: פרופ' יצחק רבין            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    26/10/2015

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

הוראת המכניקה הסטטיסטית 


תאור הקורס:

פתוח האנרגיה החופשית של מערכת פתוחה מתוך הצבר המיקרו-קנוני הכולל את אמבט החום. שווי משקל תרמי כמינימום של אנרגיה חפשית. יציבות של מערכות הומוגניות ועקרון לה-שאטלייה. שווי משקל בין פאזות תמודינמיות. משוואת קלאוזיוס-קלפיירון. דיאגרמות פאזות  וניתוח תרמודינמי של מעברי פאזה. מערכות מרובות מרכיבים ופוטנציאלים כימיים. שווי משקל בתגובות כימיות- חוק mass action וקבועי שווי-משקל. ספיחה של מולקולות על משטחים. לחץ אוסמוטי. גז אידיאלי קוונטי: בוזונים  (סטיסטיקת בוזה-אינשטיין) ופרמיונים (סטטיסטיקת פרמי-דירק). פונקציות החלוקה של גז אידיאלי קוונטי של בוזונים ופרמיונים. הגבול הקלאסי בטמפרטורות גהוהות וצפיפויות נמוכות. ספקטרום האנרגיה וצפיפות המצבים של גז אידיאלי קוונטי בקופסה. קרינת גוף שחור: התפלגות פלאנק, ספקטרום הקרינה ולחץ הקרינה. אלקטרונים במתכות כגז אידיאלי של פרמיונים: צפיפות המצבים ורמת פרמי. קונדנסציית בוזה-אינשטיין. מערכות של חלקיקים עם אינטרקציה: הספקטרום הפונוני של תנודות במוצקים. מודל Debye של חום סגולי של מוצקים. פארומגנטיות ומודל  Ising –פתרון מקורב בשיטת השדה הממוצע ופתרון מדוייק במימד אחד. תורת לנדאו של מעברי פאזה. פרמטר הסדר ואקספוננטים קריטיים. מעברים מסדר ראשון: מעבר  Isotropic-nematic בגבישים נוזליים. תהליכים בלתי הפיכים ופלוקטואציות. משוואות קצב ותנאי .Detailed balance תהודה מגנטית גרעינית ולייזרים. דיפוזיה וחוקי Fick. תהליכים אקראיים ומשוואות Langevin. מענה ליניארי ומשפטי פלוקטואציה-דיסיפציה.


דרישות קדם:

תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית I.


חובות / דרישות / מטלות**:

הגשת תרגילים שבועית.


מרכיבי הציון הסופי:

תרגיל (30%), בחינה סופית (70%).


ביבליוגרפיה:

ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

Reif: Fundamentals of Statistical and Thermal Physics 
Landau and Lifshitz: Statistical Physics 
Callen: Thermodynamics 
Huang: Statistical Mechanics


שם הקורס באנגלית:
--

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .