הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-225-01           
שם הקורס: אלקטרוניקה מתקדמת
סוג הקורס: הרצאה
שנה / סמסטר : תשע"ו    סמסטר א
היקף שעות: 3 ש"ס     ניקוד:   1.5
שם המרצה: ד"ר עמוס שרוני            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    10/11/2015

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

1. להקנות ידע בסיסי באלקטרוניקה הדרוש לפיסיקאים על מנת לתכנן ולהקים מערכות מדידה, לבחור את המכשור המתאים ולנצלו כראוי.

2. להקנות הכשרה בסיסית לפיסיקאים המתעתדים לעבוד בתעשייה. בקורס נידונים מושגי יסוד באלקטרוניקה הדרושים לפיסיקאים על מנת לתקשר עם מהנדסים וטכנאים.


תאור הקורס:

  שבוע

נושא

1

מבנה הקורס. מהי מערכת? ניתוח מערכות. מרחב הזמן.

 

 

2

מתאם וקונבולוציה. אותות מחזוריים בתחום התדר. טור פורייה.

דיאגרמת מערכות וניתוח מערכות פשוטות

 

 

3

אותות לא מחזוריים- התמרת פורייה. תגובת התדר

 

טור פורייה

4

פונקציית תמסורת של מערכת לינארית

 

התמרת לפלס

5

התמרות לפלס וחישוב התגובה של מערכת.

 

ניתוח מערכת דיגיטלית

6

ניתוח מערכת דיגיטלית

 

בוחן I

7

משפט הדגימה Shannon Nyquist  .

 

מבוא למעגלים דיגיטליים. חשבון בינארי

8

קידוד ופענוח

 

 

9

חופש חנוכה- אין תרגיל או שיעור

 

 

10

יישום מעגלים דיגיטליים. מעגלים צירופיים

 

בוחן II

11

מעגלים צירופיים, מעגלים סדרתיים.

 

 

12

מעגלים סדרתיים.

 

 

13

רכיבים אנלוגיים\דיגיטליים.

 

בוחן III

14

סיום רכיבים ושיעור חזרה

 

תרגיל חזרה

 

 

 

חלק ראשון- ניתוח מערכות

 1. עיבוד אותות בתחום הזמן. פונקצית מתאם, מתאם עצמי, קונבולוציה
 2. אותות מחזוריים ולא מחזוריים בתחום התדר. התמרת ואינטגרל פוריה
 3. תגובת התדר ופונקצית השקלול של מערכת לינארית
 4. חישוב תגובת מערכת לינארית בעזרת התמרות פורייה.
 5. פונקצית תמסורת.
 6. התמרת לפלס
 7. ניתוח מערכות דיגיטליות בעזרת פורייה.
 8. דגימה של אותות ומשפט נייקויסט

 

חלק שני- ארכיטקטורה של אלקטרוניקה בינארית ובולאנית

 1. מבוא למעגלים דיגיטליים

1.1  מערכות ספרתיות: בינארית, OCT, HEX

1.2  חשבון בינארי

1.3  הצפנה

1.4  שערים לוגיים

1.5  אלגברה בוליאנית

1.6  פונקציות בולאניות

1.7  טבלאות אמת ומפות קרנו

1.8  מימוש בעזרת שערים לוגיים

 1. מעגלים צירופיים

2.1  תכונות ומשפחות של רכיבי מיתוג

2.2  מסכמים

2.3  משווים

2.4  בורר ומפענח

2.5  מרבב ומפלג

2.6  ROM

 1. מעגלים סדרתיים

3.1  דלגלגים

3.2  אוגרים

3.3  מונים

3.4  RAM

3.5  רכיבי אנלוגיים\דגיטליים: DAC ו ADC, שעון

 

Analysis of signals and systems in the time and frequency domain :

Linear Time invariant systems. Fourier series and transforms, frequency response and weighting function of linear systems. Laplace transforms, transfer function of linear systems. Sampled signals and the Nyquist sampling theorem.

 

Introduction to digital electronics:

Binary arithmetic, binary codes, logic gates, Boolean algebra, derivation and simplification of Boolean functions.

 

Combinational logic circuits:

Logic-circuit families, adders, comparators, coders and decoders, multiplexers and demultiplexers, read only memory (ROM).

 

Sequential logic circuits:

Flip-flops (SR, D, JK, T), registers, binary counters, read-and-write memory (RAM), digital-to-analog and analog-to-digital converters.      

 


דרישות קדם:

קורסי החובה של שנה ראשונה. 

קורס אלקטרוניקה (מומלץ)


חובות / דרישות / מטלות**:

1. הגשת תרגילי הבית

2. לגשת לפחות ל 2 מתוך 3 הבחנים (למעט אישורים חריגים כגון מילואים או מחלה)

3. מבחן סופי


מרכיבי הציון הסופי:

מבחן 75%

תרגיל (כולל בחנים) 25%


ביבליוגרפיה:

 

חלק ראשון:

1)    Electronics for the Modern Scientist, Paul B. Brown, Gunter N. franz, and Howard Moraff (Elsevier, 1982).

2)    Signals and Systems, Brown S. Haykin and B. Van Veen (2nd Ed. John Wiley & Sons, 2003)

3)    Signals and Systems, Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, and S. Hamid Nawab, (Prentice-Hall International, 1997).

חלק שני:

4)    Fundamentals of electrical engineering (2nd Ed.), Leonard S. Bobrow (Oxford Univ. Press, N.Y. 1996).

5)    מערכות ספרתיות, ביה"ס לטכנולוגיה של האוניברסיטה הפתוחה.

6)    The Art of Electronics, P. Horowitz and W. Hill (Cambridge University Press, 1995)


שם הקורס באנגלית:
Advanced electronics for Physicists

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .