הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-232-01           
שם הקורס: מעבדה ממוחשבת
סוג הקורס: מעבדה
שנה / סמסטר : תשע"ז    סמסטר א
היקף שעות: 3 ש"ס     ניקוד:   1.5
שם המרצה: ד"ר נועה קורצוייל            פרטי התקשרות עם המרצה
פרופ' יצחק רבין            פרטי התקשרות עם המרצה
מר יעקב ניקולשין            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    24/11/2016

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

להקנות ידע בסיסי במעבדה פיסיקלית - ממוחשבת.


תאור הקורס:

במעבדה קיימות 12 עמדות בהם ניסויים בתחומים שונים. במשך הסמסטר כל זוג סטודנטים יעבור ברוב העמדות.

בסוף הסמסטר על הסטודנטים לבנות פרוייקט ניסויי בפיזיקה על פי בחירתם.

נושאי המעבדות:

 
 • Driven pendulum
 • Magnetic field
 • Ferromagnetism
 • Electromagnetic induction
 • RLC circuit
 • Principles of radio
 • Diffraction of light
 • Photovoltaic cell
 • Optical communications
 • Photoelectric effect
 • sound
 • Atoms - energy levels and spectra

המעבדות הינן מעבדות ממוחשבות ועל כן נעשה שימוש בתוכנת data studio לשם קליטה ועריכת תוצאות הניסויים השונים. 

 


דרישות קדם:

מכניקה, חשמל, גלים.


חובות / דרישות / מטלות**:

נוכחות והשתתפות פעילה במהלך הניסוי, הגשת דוחות מעבדה , מוכנות לבוחן (ע"י קריאה של החומר העיוני ) בכל תחילת מעבדה, הגשת פרוייקט סיום.


מרכיבי הציון הסופי:

60% דוחות 40% פרויקט.


ביבליוגרפיה:

Yaakov Kraftmakher, "Experiments and Demonstrations in Physics. Bar-Ilan Physics Laboratory", World Scientific, 2007.


שם הקורס באנגלית:
--

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .