הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-234-01           
שם הקורס: תורת השדה האלקטרומגנטי
סוג הקורס: הרצאה
שנה / סמסטר : תשע"ו    סמסטר א
היקף שעות: 3 ש"ס     ניקוד:   1.5
שם המרצה: פרופ' נדב שנרב            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    22/10/2015

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

הסטודנט יכיר את התורה האלקטרומגנטית ואת הניסוח היחסותי שלה. 


תאור הקורס:

1. אלקטרוסטטיקה: אינטגרל סופרפוזיציה, בעיות שפה.  

2. חמרים דיאלקטריים.

3. מגנטוסטטיקה. 

4. חמרים מגנטיים. 

5. אלקטרודינמיקה, חק פרדיי וחק אמפר המתוקן. 

6. גלים אל"מ, מעבר מתווך לתווך. 

7. התקנים אלקטרומגנטיים, אנטנות, מיקרוגלים וחללי תהודה. 

8. יחסות פרטית וניסוח יחסותי של התורה האל"מ. 


דרישות קדם:

קורס בסיסי באלקטרומגנטיות. 


חובות / דרישות / מטלות**:

תרגילים ומבחן


מרכיבי הציון הסופי:

80% מבחן

20% תרגילים


ביבליוגרפיה:

שדות אלקטרומגנטיים, מרסלו שיפר ונדב שנרב

Introduction to Electrodynamics, David J. Griffiths 

 

Classical Electrodynamics,John D.  Jackson

 


שם הקורס באנגלית:
Theory of electromagnetism

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .