הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-248-01           
שם הקורס: מעבדה באופטיקה
סוג הקורס: מעבדה
שנה / סמסטר : תשע"ו    סמסטר ב
היקף שעות: 2 ש"ס     ניקוד:   0.5
שם המרצה: ד"ר שרון שורץ            פרטי התקשרות עם המרצה
מר אביעד שחורי            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    25/10/2015

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

ביצוע ניסויי מעבדה באופטיקה, באופן שעוקב אחרי הקורס "אופטיקה".


תאור הקורס:

Geometrical optics and Aberrations; interference and interferometers; Polarized light, Double refraction and optical activity; Gratings and wavelength Analysis.  


דרישות קדם:

קורסי החובה של שנה ראשונה והקורס "גלים" ובמקביל הקורס "אופטיקה".


חובות / דרישות / מטלות**:

חובת השתתפות בכל הניסויים והגשת דוחות מעבדה.


מרכיבי הציון הסופי:

100% דוחות מעבדה.


ביבליוגרפיה:

"Fundamentals of optics", F.A. Jenkins and H.E. White. McGraw Hill.

"Optics", E. Hecht. Addison-Wesley.


שם הקורס באנגלית:
--

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .