הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-311-01           
שם הקורס: תורת הקוונטים 1
סוג הקורס: הרצאה
שנה / סמסטר : תשע"ו    סמסטר ב
היקף שעות: 3 ש"ס     ניקוד:   1.5
שם המרצה: פרופ' ריצ'רד ברקוביץ            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    25/10/2015

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

תורת הקוונטים היא אחת משני התיאוריות אשר שינו את פני הפיסיקה בתחילת המאה ה20 ומהווה את הבסיס להבנת הפיסיקה המודרנית. תורת הקוונטים מאופיינת בשפה ייחודית הן מתמטית והן קונספטואלית-פיסיקלית. מטרת הקורסים בקוונטים בתואר הראשון (תורת הקוונטים 1 ו-2) היא להכשיר את הסטודנט לתאר בעיות פיסיקליות תוך שימוש בכלים של תורת הקוונטים.  לשם 

כך הסטודנטים ילמדו את הכלים המתמטיים המשמשים את התיאוריה, יבינו את הקונספטים הפיסיקליים העומדים בבסיסה ויראו את יישומה למערכות פיסיקליות

שונות – ממומנט מגנטי של אלקטרון ועד אטום המימן.


תאור הקורס:

·         Introduction: short historical survey (1900-1930); waves vs particles; some introductory problems - Bohr atom, de Broglie wavelengths, diffraction of particles

·         Basic concepts of quantum mechanics: wavefunctions and operators; eigenfunctions and eigenvalues; Hermitian operators; commutation of operators; relation between

          quantum and classical mechanics

·         Energy and momentum: Hamiltonian; stationary states; development of states with time; momentum; waves and wave packets; probability current density;

·         uncertainty principle

·         Schroedinger equation: general properties of motion in 1D; potential well; linear oscillator; variational principle; tunneling; transmission and reflection coefficients

·         Angular momentum (part one): commutation properties; eigenvalues and eigenfunctions; planar and spatial rotators

·         Motion in a central field: reduction to 1D Schroedinger equation; three quantum numbers; hydrogen atom


דרישות קדם:

קורסי החובה של שנה ראשונה


חובות / דרישות / מטלות**:

מבחן והגשת תרגלי בית


מרכיבי הציון הסופי:

  70%  מבחן

  30% תרגיל


ביבליוגרפיה:

"Quantum Mechanics" Cohen-Tanuji

"Quantum Mechanics" Merzbacher

"Quantum Mechanics" Schiff

"Introduction to Quantum Mechanics" Park

"Quantum Mechanics" Landau and Lifshitz

"Quantum Mechanics" Davidov

"Modern Quantum Mechanics" Sakurai


שם הקורס באנגלית:
--

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .