הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-312-01           
שם הקורס: תורת הקוונטים 2
סוג הקורס: הרצאה
שנה / סמסטר : תשע"ו    סמסטר א
היקף שעות: 3 ש"ס     ניקוד:   1.5
שם המרצה: פרופ' אלי ברקאי            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    24/11/2015

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

הכרת יסודות ושמושי תורת הקוונטים


תאור הקורס:
  • תנע זוויתי: יחסי קומוטציה, אופרטורי הריסה ויצירה, ספיו, מטריצות פאולי, חיבור תנע זוויתי ומקדמי קלבש-גורדון
  • אטום המימן: פוטנציאל מרכזי, מםפרים קוונטים, רמות אנרגיה, הטבלה המחזורית
  • פיזור מפוטנציאל מרכזי
  • תורת ההפרעות, תורת ההפרעות המנוונות- דוגמאות: אפקט שטרק,אלקטרונים בפוטנציאל מרכזי
  • שיטת הוריאציה
  • תורת ההפרעות התלויה בזמן: מעבר ביו רמות, הפרעה אדיאבטית ומידית, חוק הזהב של פרמי
  • חלקיקים זהים: פונקצית גל רב חלקיקיות (בוסונים, פרמיונים), עקרון פאולי
  • אלקטרונים בשדה מגנטי: רמות לנדאו, זרמים מתמידים

דרישות קדם:

תורת הקוונטים 1


חובות / דרישות / מטלות**:

מבחן ותרגיל


מרכיבי הציון הסופי:

מבחן 85% תרגיל 15%


ביבליוגרפיה:

מרצבך,דוידוב, פרק, כהן-טנוג'י, לנדאו-ליפשיץ, משיח,סקוראי


שם הקורס באנגלית:
--

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .