הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-365-01           
שם הקורס: אופטיקה מודרנית ולייזרים
סוג הקורס: הרצאה
שנה / סמסטר : תשע"ו    סמסטר ב
היקף שעות: 3 ש"ס     ניקוד:   1.5
שם המרצה: פרופ' אברהם פאר            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    25/10/2015

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

הכרת מושגי יסוד באופטיקה מודרנית (מהוד, הגבר, קרניים גאוסייניות), הבנת עקרונות הפעולה של הלייזר לעומק (הגבר, אוסילציה, מהוד, סף הלזירה, תחרות מודים...)


תאור הקורס:

Syllabus

  • Lorenz Model of light-matter interaction
  • Theory of laser: basic concepts; amplification; losses; oscillations; rate equations;
  • Stable and dynamic states of the laser - CW, relaxation oscillations, Q-switching
  • Longitudinal and transverse resonant modes in an optical cavity
  • Cavity design (ABCD matrics)
  • Introduction to Nonlinear Optics in lasers - amplifier nonlinearity, saturable absorption, Kerr effect
  • Generation of short pulses - Mode locking - Active and passive
  • Coherent dynamics of lasers - Field equations, Rabi oscillations

דרישות קדם:

הקורס באופטיקה לפיסיקאים (שנה ב')


חובות / דרישות / מטלות**:

הגשת תרגיל מדי שבוע. בחינת סיום


מרכיבי הציון הסופי:

בחינה - 85%

תרגיל - 15%


ביבליוגרפיה:

Anthony E. Siegman, Lasers (University Science Books)

Amnon Yariv, Quantum Electronics (Wiley; 3 edition)


שם הקורס באנגלית:
Modern Optics and Lasers

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .