הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-385-01           
שם הקורס: מעבדה בפיסיקה יישומית
סוג הקורס: מעבדה
שנה / סמסטר : תשע"ו    סמסטר א
היקף שעות: 3 ש"ס     ניקוד:   1.5
שם המרצה: ד"ר נועה קורצוייל            פרטי התקשרות עם המרצה
פרופ' לב חייקוביץ            פרטי התקשרות עם המרצה
פרופ' פטריק סבע            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    26/10/2015

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

במקביל ללימודים תיאורטיים מתקדמים, מעבדה יישומית נותנת טעימה מעבודה ניסיונית מורכבת ורחבת היקף. הקורס עוסק בעיקר בתופעות בתחום המצב המוצק, שהוא אחד מתחומי המחקר העיקריים בפיזיקה ניסיונית ויישומית. העבודה במעבדה היא עבודה עצמאית הכוללת פיתוח מיומנויות בשיטות מדידה, ניתוח וכתיבת דיווח מדעי.


תאור הקורס:

הניסויים מבוצעים בסבב, כך שכל זוג יבצע 3 מהניסויים במהלך הסמסטר. לכל ניסוי יוקדשו 4 שבועות. השבוע הראשון הוא שבוע הכנה שיוקדש ללמידת החומר התיאורטי והכנה לקראת ביצוע הניסוי. ביצוע הניסוי אורך שבועיים. יש לאסוף את הנתונים, ולבנות דו"ח מסכם כך שבמהלך השבוע הרביעי יש להגיש את הדוח, ולקבוע עם המדריך תאריך לבחינה בע"פ.

 


דרישות קדם:

קריאת רקע תיאורטי לפני כל מעבדה.


חובות / דרישות / מטלות**:

נוכחות במעבדה וביצוע הניסויים במלואם.

הגשת דוחות מעבדה, ובחינות.


מרכיבי הציון הסופי:

הציון יורכב מציון ממוצע של שלושת הניסויים המבוצעים במהלך הסמסטר. לכל ניסוי יינתן ציון על פי עבודה במעבדה (40%) דוח המעבדה (30%) וציון בחינה (30%).


ביבליוגרפיה:

תדריכי המעבדות וקריאות נוספות נמצאים באתר physics labs.


שם הקורס באנגלית:
--

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .