הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-431-01           
שם הקורס: אוריינטציה לתלמידי מחקר
סוג הקורס: הרצאה
שנה / סמסטר : תשע"ז    סמסטר א
היקף שעות: 2 ש"ס     ניקוד:   0.5
שם המרצה: ד"ר יוסף בן-ציון            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    02/11/2016

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

קורס זה נלמד בסמסטר האחרון של הלימודים לתואר ראשון (שנה ג'). מטרת הקורס – לקשר בין סטודנטי מחקר פוטנציאלים (המסיימים כעת את לימודי התואר הראשון ורוצים להמשיך לתואר השני) לבין המנחים (חברי סגל במחלקה לפיסיקה).


תאור הקורס:

כל הרצאה מופיע  חבר סגל אחר בפני לסטודנטים המתאר את תחום המחקר שלו ואת השאלות שסטודנטי המחקר שלו חוקרים. סטודנטים המעוניינים להמשיך למחקר במסגרת תואר שני בתחום יוצרים קשר עם החוקר לאחר ההרצאה לפגישה אישית. 


דרישות קדם:

לקראת הסוף בלימודים לתואר הראשון בפיסיקה


חובות / דרישות / מטלות**:

השתתפות


מרכיבי הציון הסופי:

השתתפות – ציון עובר


ביבליוגרפיה:

אין


שם הקורס באנגלית:
Orientation to Research

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .