הצגת סילבוסים

קורס מספר: 86-432-01           
שם הקורס: סמינר בנושאים נבחרים
סוג הקורס: סמינריון
שנה / סמסטר : תשע"ו    סמסטר ב
היקף שעות: 2 ש"ס     ניקוד:   1
שם המרצה: ד"ר יונתן טוקר            פרטי התקשרות עם המרצה
פרופ' יצחק דנה            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    27/10/2015

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

בקורס זה כל סטודנט מכין הרצאה קצרה (35 דקות) בלווי מצגת (PowerPoint, Word או תוכנה דומה). נושא ההרצאה נתון לבחירתו החופשית של הסטודנט. הנושא צריך להיות קשור לפיסיקה (כמובן) ולהיות מאושר ע"י האחראי על הקורס. הצגת הנושא צריכה להיות ברורה לאחראים (הבוחנים) השומעים וצריכה להראות הבנה טובה בפיסיקה של הנושא (ראו גם הנחיות ב"פתרונות" ב-"Files"). עותק מודפס של המצגת יועבר לאחר ההרצאה לאחראי על הקורס. הנוכחות בקורס –חובה.הנוכחות תיבדק ותהיה חלק מהציון הסופי.  


תאור הקורס:

The subjects are chosen by the students themselves. They are encouraged to  turn to the teacher at any stage of preparing their talk – from the process of choosing the subject to the studying of the chosen subject to the final preparing of the presentation.


דרישות קדם:

קורסי החובה של שנה ראשונה ושניה


חובות / דרישות / מטלות**:

מתן הרצאה


מרכיבי הציון הסופי:

100% מתן הרצאה


ביבליוגרפיה:

The books are recommended by the teacher for each student individually, depending upon the subject of the talk chosen

 

שם הקורס באנגלית:
--

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .