הצגת סילבוסים

קורס מספר: 89-679-01           
שם הקורס: סדנה במסדי נתונים
סוג הקורס: סדנה
שנה / סמסטר : תשע"ז    סמסטר ב
היקף שעות: 2 ש"ס     ניקוד:   1
שם המרצה: ד"ר יעל אמסטרדמר            פרטי התקשרות עם המרצה
תאריך עדכון אחרון:    11/07/2016

מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

בסדנה זו נתמקד בשימוש במאגרי מידע מקוונים גדולים (knowledge bases), בעזרת כלים לניהול נתונים כגון מסדי נתונים וחבילות תוכנה רלוונטיות. הסטודנטים יתחלקו לצוותים ויידרשו לתכנן ולפתח אפליקציות משתמש אשר מחלצות נתונים, מנתחות אותם ועושות בהם שימוש יצירתי. האפליקציות יוצגו בכיתה בסוף הסמסטר.


תאור הקורס:

במהלך הסמסטר נסקור מאגרי מידע שונים וכן כלים רלוונטיים לניהול נתונים ופיתוח אפליקציות. נדון בתכנון נכון של האפליקציות ושימוש יעיל בנתונים ונלווה את הצוותים בשלבי פיתוח הפרויקט הסופי.


דרישות קדם:

קורסי שנה א', מערכות מסדי נתונים (89-581) או במקביל.


חובות / דרישות / מטלות**:

נוכחות בפגישות, פרויקט מסכם והצגה בכיתה.


מרכיבי הציון הסופי:

 100% פרויקט מסכם (כולל הצגת תוצאות ביניים ותוצאה סופית בכיתה). 


ביבליוגרפיה:

     תימסר בתחילת הסדנה.


שם הקורס באנגלית:
Workshop in Data Management

* תוצרי הלמידה (learning outcomes) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים לחץ כאן .


** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה לחץ כאן .