הרשמה לתואר שני

הרשמה לתואר שני

לאתר האוניברסיטה

הרשמה לשנת הלימודים תשע"ח
 

הרשמה באינטרנט


הרשמה על ידי ערכת הרשמה


לחץ כאן לפרטים לגבי ערכת הרשמה ותעריפים

קישורים


לחוברת פרטי מידע לתארים מתקדמים

לאתר ביה"ס ללימודים מתקדמים

כללי

* יש לקרוא בעיון את נוהלי ההרשמה ולנהוג על-פי הכללים שנקבעו.

* מומלץ לבדוק שכל המסמכים צורפו כנדרש.

* תטופלנה רק ערכות הרשמה הכוללות את כל המסמכים הדרושים ובמספר העתקים כנדרש.