מערכת הרשמה בר-אילן

תעריפי ההרשמה

תעריפי ההרשמה

לאתר האוניברסיטה
   

עלויות הרשמה באינטרנט

 • ערכת הרשמה באינטרנט 45 ₪
 • דמי פנייה 411 ₪
 • דמי פנייה לבוגרי בר-אילן ששנת לימודיהם האחרונה
      לתואר ראשון היתה בשנה"ל תשע"ה ומעלה (עבור עד שתי מחלקות) : 206 ₪
 • דמי פנייה למחלקה שלישית* 206 ₪


 • * על מועמד/ת המבקש/ת להרשם למחלקה שלישית למלא טופס הרשמה למחלקה נוספת
  אותו ניתן לקבל במשרדי ביה"ס ללימודים מתקדמים-תואר שני או להורידו מאתר האינטרנט

  http://www.biu.ac.il/Administration/forms/vaadatoar2/2015-71.pdf

  סה"כ לתשלום

  לכלל הפונים:
  (עד שתי מחלקות) 456 ₪ (45₪+411₪)
  שלוש מחלקות 662 ₪


  לבוגרי בר-אילן (משנה"ל תשע"ה ומעלה):
  (עד שתי מחלקות) 251 ₪ (45₪+206₪)
  שלוש מחלקות 457 ₪

  פטורים מדמי פניה

  מועמדים הלומדים בשנת הלימודים תשע"ז לתואר שני באוניברסיטת בר-אילן, פטורים מדמי פנייה.

  תשלומים עבור דמי הפניה וערכת ההרשמה אינם מוחזרים גם אם המועמד לא התקבל ללימודים או ביטל את הרשמתו.